همایش ملی توربین گاز- پنجمین همایش ملی توربین های گاز
تصاویر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی توربین گاز:
http://gtc.iust.ac.ir/find.php?item=1.97.29.fa
برگشت به اصل مطلب