همایش ملی توربین گاز- محورهای تخصصی
محورهای همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • فرآیندهای طراحی و تحلیل عملکرد

  • طراحی آیرودینامیکی توربوماشین ها

  • انتقال حرارت و احتراق

  • تحلیل سازه و ارتعاشات

  • سیستم ها و کنترل

  • فناوری مواد پیشرفته

  • تست  

  • ساخت و تولید

  • تعمیر و نگهداری

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی توربین گاز:
http://gtc.iust.ac.ir/find.php?item=1.86.19.fa
برگشت به اصل مطلب