همایش ملی توربین گاز- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای مقاله اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی توربین گاز:
http://gtc.iust.ac.ir/find.php?item=1.67.30.fa
برگشت به اصل مطلب